REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Powołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu na nową kadencję

2023-05-11 21:18
publikacja
2023-05-11 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MZ_zyciorys_CV_ULG_11052023-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Powołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11.05.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki na kolejną kadencję dotychczasowego Członka Zarządu – Pana Mateusza Zawadzkiego – i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Zawadzki nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r. nie był wpisany do ww. Rejestru ani nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys Pana Mateusza Zawadzkiego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
MZ_życiorys_CV_ULG_11052023-sig.pdfMZ_życiorys_CV_ULG_11052023-sig.pdf Życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki