REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) – aktualizacja oraz informacja o zakończeniu publikowania raportów ESPI w tym zakresie

2021-12-12 11:24
publikacja
2021-12-12 11:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-12
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) – aktualizacja oraz informacja o zakończeniu publikowania raportów ESPI w tym zakresie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 informuje, iż według stanu na dzień 12.12.2021 r. liczba graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM ("lista życzeń – wishlist") wynosi 1,330 mln graczy (tzw. "wishlist outstanding"), a liczba wszystkich dodań (tzw. "wishlist additions") 2,541 mln graczy.

Zarząd wyjaśnia, że wpływ na budowanie listy życzeń w raportowanym okresie (od 12.09.2021 r. tj. dnia publikacji poprzedniego raportu w tej sprawie) miały m.in.:
a) promocje na gry Emitenta organizowane w sklepie STEAM;
b) premiery nowych gier Spółki;
c) publikacje nowych gier Emitenta w sklepie Steam.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zakończeniu kwalifikowania informacji w przedmiocie wishlist jako informacji poufnych oraz ich publikacji poprzez system ESPI. Informacje te zdaniem Zarządu utraciły na znaczeniu, w szczególności dlatego, iż początkowo (tj. w dacie podjęcia decyzji przez Zarząd dot. publikacji przedmiotowych raportów) wishlista jako wyznacznik sprzedaży na PC miała większe znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki, z uwagi na dominujący udział przychodów segmentu gier na PC w ogóle sprzedaży, podczas gdy obecnie segment konsol generuje ponad 2 razy więcej przychodów niż PC. Dodatkowo ostatnie przykłady premier gier na rynku, na którym działa Emitent, z wishlistą na poziomie 100 i więcej tys. zapisów pokazały, iż lista graczy oczekujących na zakup gry nie ma tak dużego i bezpośredniego znaczenia w przełożeniu na sprzedaż gry w sklepie Steam.

Informacje dot. wishlist wybranych tytułów Spółka będzie podawać w formie aktualności na swojej stronie internetowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-12 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki