TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu za I kwartał 2020 r.

2020-05-25 07:32
publikacja
2020-05-25 07:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 20 kwietnia 2020, informuje o zmianie terminu publikacji:

• jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r., których uprzedni termin publikacji był wyznaczony na 2 czerwca 2020 r
• raportu za I kwartał 2020 r., którego uprzedni termin publikacji był wyznaczony na 30 czerwca 2020 r.

Nowe terminy i zakresy publikacji przedmiotowych raportów są następujące:

• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – zostanie opublikowany w dniu 23 czerwca 2020
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – zostanie opublikowany w dniu 24 czerwca 2020

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2020 nie ulegają zmianie. Natomiast Zarząd Spółki podkreśla, iż zgodnie z raportem 14/2020 kolejne raporty okresowe tj. raport półroczny za I połowę 2020 r. i raport za III kwartał 2020 r. będą raportami jednostkowymi.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, iż dokonując zmiany ww. terminów korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622).


Podstawa prawna:
§21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-05-25 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki