REKLAMA

TXM S.A.: Okresowa zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej

2021-06-29 17:30
publikacja
2021-06-29 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Okresowa zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o oświadczeniu Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING") dokonującym okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierającym zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów:

• terminy płatności akredytyw i gwarancji zostają zmienione w ten sposób, że w przypadku dokonania przez Bank wypłaty środków na rzecz beneficjenta danej akredytywy / gwarancji w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., oraz nie rozliczonych wypłat z miesiąca marca 2021 roku wypłata tych środków nie nastąpi przez pobranie przez Bank środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki lecz kwoty te staną się wymagalne i płatne przez Spółkę w dniu 30 września 2021 r.,

• Ustalono harmonogram spłaty w wysokości 0,04 mln zł w mc lipcu i sierpniu 2021 roku oraz 0,13 mln zł w mc wrześniu;

• wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności Banków wobec Spółki na podstawie Umów Kredytowych przypadające w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zostają automatycznie przesunięte do dnia 30 września 2021 r.;

• zawieszeniu ulegają uprawnienia Banków będące wynikiem występujących Przypadków Naruszenia do dnia 30 września 2021 roku.

Strony potwierdziły również intencje zawarcia długoterminowego aneksu do umowy restrukturyzacyjnej odzwierciedlającego zmienioną przez pandemię sytuację spółki oraz jej plany finansowe, jak tylko rozpatrzony zostanie wniosek Spółki złożony do Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy dla Dużych Firm.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-06-29 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki