REKLAMA

TRUEGS: Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

2022-05-12 17:26
publikacja
2022-05-12 17:26
Zarząd True Games Syndicate S.A. („Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, stanowiące elementy kwartalnego sprawozdania finansowego, stanowią załączniki do raportu kwartalnego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220512_172601_0000140321_0000139689.pdf
20220512_172601_0000140321_0000139690.pdf
20220512_172601_0000140321_0000139691.pdf
20220512_172601_0000140321_0000139692.pdf
20220512_172601_0000140321_0000139693.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki