REKLAMA

TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2022-09-22 15:45
publikacja
2022-09-22 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 września 2022 r. powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk (Inwestycja), oferta złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).
Termin realizacji Inwestycji został określony na: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi 691 mln zł brutto (tj. ok. 571,78 mln zł netto).
Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, wynoszą ok. 710,78 mln zł brutto tj. ok (577,87 mln zł netto).
O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-09-22 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki