REKLAMA

TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

2020-11-03 11:35
publikacja
2020-11-03 11:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-03
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie [Inwestor] dokonała wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. [Lider} oraz Emitent [łącznie jako Konsorcjum] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe” [Inwestycja] jako najkorzystniejszej.

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły całkowita cena [waga 60%], przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy [waga 30%] oraz termin realizacji [waga 10%].

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi ok. 158,4 mln zł netto tj. ok. 194,8 mln zł brutto. Zakres prac Emitenta obejmuje prace związane z infrastrukturą mostową, które stanowią ok. 30% wynagrodzenia.
Termin realizacji Inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-03 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Konrad Tuliński
2020-11-03 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki