REKLAMA

TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2022-11-10 14:16
publikacja
2022-11-10 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 z dn. 22 września 2022 r. dotyczącego złożenia najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r. otrzymał od Inwestora zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto [waga 100%].

Termin realizacji Inwestycji został określony na 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi 691 mln zł brutto [tj. ok. 561,78 mln zł netto]. Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, wynoszą ok. 710,78 mln zł brutto tj. ok. 577,87 mln zł netto.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zakresu podstawowego określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-11-10 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki