REKLAMA

TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2022-09-19 15:01
publikacja
2022-09-19 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dn. 27 maja 2022 r. dotyczącego złożenia najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. Inwestor dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum, którego Emitent jest liderem, w przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E" [Inwestycja].

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).

Termin realizacji Inwestycji został określony na:
- Zakres podstawowy - 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia,
- Opcja nr 1 – 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 1 Inwestor może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego,
- Opcja nr 2 – określony przez Inwestora w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Inwestora z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji.

Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 2 Inwestor może złożyć nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Inwestora z Opcji nr 1 – nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem jej realizacji.

Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto), cena za realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (tj. ok. 3,6 mln zł netto), a cena za realizację prawa opcji nr 2 wynosi 8,5 mln zł brutto (tj. ok. 6,9 mln zł netto).

Udział Emitenta w konsorcjum wynosi 70%.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zakresu podstawowego określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-09-19 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki