REKLAMA
PIT 2023

TEN SQUARE GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

2023-11-20 17:05
publikacja
2023-11-20 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01._TSG_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02._TSG_Projekty_uchwal_NWZ__2023_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03._TSG_Informacja_o_Akcjonariacie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04._TSG_Formularz_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05._TSG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_na_walnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-20
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z formularzami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.
Załączniki
Plik Opis
01. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf01. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
02. TSG_Projekty uchwał NWZ 2023 wraz z uzasadnieniem.pdf02. TSG_Projekty uchwał NWZ 2023 wraz z uzasadnieniem.pdf
03. TSG_Informacja o Akcjonariacie.pdf03. TSG_Informacja o Akcjonariacie.pdf
04. TSG_Formularz pełnomocnictwa.pdf04. TSG_Formularz pełnomocnictwa.pdf
05. TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym.pdf05. TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu
2023-11-20 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki