REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu

2022-11-07 16:55
publikacja
2022-11-07 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 07.11.2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) powziął uchwałę nr 1008/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, którą to uchwałą Zarząd GPW:
(i) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 33.039 (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”);
(ii) postanowił wprowadzić Akcje z dniem 9 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 listopada 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTSQGM00016”.
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-11-07 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki