REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku

2021-05-24 17:37
publikacja
2021-05-24 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_10_2021_Uzupelnienie_dokumentacji_na_ZWZA_Tarczynski_S.A._zwolane_na_dzien_31_maja_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 5 maja 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu zatwierdzone w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020”, którego zaopiniowanie ma być przedmiotem punktu 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)
Załączniki
Plik Opis
RB_10_2021_Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku.pdfRB_10_2021_Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki