T-BULL S.A.: Rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju Spółki poprzez znaczącą intensyfikację działań związanych z promocją jej gier

2018-10-01 08:33
publikacja
2018-10-01 08:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-01
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju Spółki poprzez znaczącą intensyfikację działań związanych z promocją jej gier
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 października 2018 r. podjął decyzję o znaczącej intensyfikacji działań w zakresie promocji gier Spółki. Emitent zakłada, że zarówno nakłady na te działania, jak i uzyskane w związku z nimi przychody mogą mieć istotny wpływ na wyniki Spółki.

Przedmiotowa decyzja jest spójna z opublikowaną raportem bieżącym nr 35/2017 strategią rozwoju Emitenta na lata 2017-2022 i stanowi rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju Spółki. Emitent zwraca bowiem uwagę, że w ramach dotychczas realizowanego przez Spółkę modelu biznesowego skala płatnych kampanii marketingowych była marginalna i niemająca istotnego znaczenia.

Działania promocyjne, o których mowa w niniejszym raporcie będą prowadzone już od 1 października 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-01 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2018-10-01 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki