Strategiczne zmiany w Grupie Kapitałowej Dekpol.

2021-01-13 16:07
publikacja
2021-01-13 16:07
fot. Materiał Partnera /

Dekpol Budownictwo będzie odpowiadać za segment generalnego wykonawstwa.

Początek 2021 r. przyniósł zmianę dla działalności Grupy Kapitałowej Dekpol. Zapowiadane wcześniej, formalne wydzielenie usług generalnego wykonawstwa do spółki zależnej stało się faktem. Od stycznia br. za działalność grupy w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych będzie odpowiadać Dekpol Budownictwo Sp. z o.o..

Reorganizacja jest efektem skutecznej realizacji założeń strategii rozwoju Dekpol S.A. Jednym z głównych celów był rozwój, jak i utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej.

Wdrażanie nowej strategii zarząd spółki Dekpol rozpoczął w 2019 r. od wydzielenia działalności deweloperskiej do spółki zależnej Dekpol Deweloper. Rok później do spółki Dekpol Steel została przeniesiona produkcja osprzętów do maszyn budowlanych.

/ fot. Materiał Partnera /

Przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Generalnego Wykonawstwa zostało dokonane aportem w zamian za 1.399.900 nowych udziałów spółki Dekpol Budownictwo o łącznej wartości nominalnej 69,995 mln PLN. Kapitał zakładowy spółki zależnej po podwyższeniu wynosi 70 mln PLN. Ciągłość relacji biznesowych oraz wewnętrzną integralność procesu zmiany zapewnia ten sam zespół menedżerski oraz inżynierski. Prezesem zarządu nowej spółki został Michał Skowron, który do końca 2020 r. pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu w Dekpol SA, będąc odpowiedzialnym za segment budowlany grupy.

Rozpoczęty trzy lata wstecz proces wydzielenia dedykowanych podmiotów przełoży się na jeszcze lepsze dopasowanie poszczególnych segmentów biznesowych Grupy Kapitałowej Dekpol do potrzeb ich Klientów oraz rynków, na których funkcjonują. Zebrane przez nas pozytywne doświadczenia po wyłączeniu Dekpol Steel i Dekpol Deweloper utwierdziły nas w przekonaniu, iż przyjęliśmy efektywną drogę ewolucji poszczególnych linii biznesowych. Poprzez wdrożenie nowej struktury organizacyjnej zapewniliśmy możliwość indywidualizacji tworzonych dla każdej z dedykowanych spółek strategii rozwoju. Obecnie każdy z zarządów dysponuje pakietem możliwości doboru własnych rozwiązań, w zależności od specyfiki prowadzonej aktywności biznesowej. - mówi Michał Skowron

Portfel wypełniony zleceniami

Pomimo panującej w roku ubiegłym pandemii i wyhamowania gospodarczego, w portfelu zleceń Dekpol Budownictwo pojawiło się wiele nowych projektów.  Na koniec III kwartału 2020 r. przychody Grupy Kapitałowej Dekpol z segmentu generalnego wykonawstwa wyniosły 405,2 mln PLN (+1,4% r-d-r).

- Na przestrzeni ostatnich lat udało nam się osiągnąć wiodącą pozycję wśród generalnych wykonawców realizujących projekty budownictwa kubaturowego. Specjalizujemy się w budownictwie obiektów przemysłowych, parków logistycznych, handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej różnego przeznaczenia. Nasz portfel zamówień na pierwsze półrocze jest dobrze zbudowany patrząc z perspektywy naszych planów biznesowych na rok 2021. Jednakże, nie osiadamy na laurach i zakładamy dużą aktywność w pozyskiwaniu nowych projektów do realizacji. Mam tu na myśli przede wszystkim dobrze rozwijającą się i bardzo ważną dla naszego przedsiębiorstwa współpracę z deweloperami powierzchni magazynowych oraz przemysłowych. Chcemy również rozwinąć nowe dla nas obszary rynku – czy to w ujęciu terytorialnym, czy pozyskując do realizacji projekty wychodzące swoją specyfiką poza nasz core-business, ale z różnych względów są dla nas atrakcyjne. Bardzo cieszy nas możliwość realizacji obiektów zaawansowanych inżyniersko. Doskonałym przykładem jest tu projekt fabryki rowerów z magazynem wysokiego składowania o wysokości odpowiadającej dziesięciopiętrowemu blokowi mieszkalnemu – w Solcu Kujawskim. Realizujemy również w formule BTS dla naszego stałego klienta - spożywczy zakład produkcyjny wraz z układami chłodniczo – mroźniczymi w Ostródzie oraz kompleks produkcyjno – magazynowy w Radomiu z przeznaczeniem na działalność spawalniczą. Dużym wyzwaniem i ogromną satysfakcją jest budowa również za sprawą naszego stałego partnera biznesowego, lecz w formule BTO – innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim dla czołowego europejskiego gracza z zakresu chłodnictwa i ogrzewania, czy wreszcie nowoczesny salon samochodowy dla prestiżowej marki aut osobowych w Jankach. W I kwartale br. zakończymy budowę zaawansowanej technicznie cynkowni w Inowrocławiu, a dla odmiany właśnie rozpoczęliśmy budowę kolejnego zakładu produkcyjnego przemysłu mięsnego w m. Osie. Mamy również satysfakcję z dużej ilości ciekawych projektów realizowanych dla naszych Kolegów z Dekpol Deweloper, w tym wymagający szczególnych kompetencji inżynierskich i unikalny na skalę kraju projekt SOL MARINA, zlokalizowany nad brzegiem Martwej Wisły i w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Sobieszewskiej. Ambasadorem tego projektu jest Pan Mateusz Kusznierewicz. Obecnie wraz z naszą siostrzaną organizacją deweloperską przygotowujemy kolejny duży i prestiżowy projekt na Dolnym Śląsku.  – mówi Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo

Stabilne perspektywy rozwoju

Epidemia COVID-19 i związana z nią konieczność lock-down’u wpłynęły na wiele gałęzi gospodarki. Podczas, gdy znacząco pogorszyła się sytuacja wielu branż, branża budowlana pozostała dość odporna na nowe warunki gospodarcze.

- Ostatni rok był czasem niezwykłym z uwagi na pojawienie się pandemii. Z tego względu jedną z największych obaw branży budowlanej w kraju stała się kwestia popytu na jej usługi. W przypadku naszej firmy zauważalne jest na pewno przyspieszenie z powodu rozwoju branży e-commerce, przekładające się na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe. Również sektor producentów inwestuje w nowe obiekty, aby zabezpieczyć logistykę dostaw do swoich kontrahentów. Ponadto, wciąż rosnący rynek budownictwa mieszkaniowego także pozwala nam wygenerować dodatkowe przychody Silną stroną naszej firmy pozostaje umiejętność dostosowania oferty do aktualnej sytuacji rynkowej. Wykształciliśmy ją dzięki szerokiemu spektrum zróżnicowanych realizacji.. Pomaga nam również fakt, że posiadamy własny park ponad 100 ciężkich maszyn budowlanych, doświadczonych operatorów, brygady budowlano – montażowe i ponad 120 doświadczonych inżynierów pracujących bezpośrednio na projektach. W ramach własnej grupy kapitałowej możemy liczyć na dostawy z własnych wytwórni prefabrykatów żelbetowych i stalowych.  – komentuje Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo

Najbliższe lata działalności Dekpol Budownictwo będą poświęcone na organiczny rozwój przedsiębiorstwa w celu przełożenia go na wzrost uzyskiwanych wyników finansowych. Priorytetem będzie rozwój podstawowej działalności spółki oparty o pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dobór właściwego portfela zamówień i zachowanie dyscypliny kosztowej. Kamieniami milowymi służącymi realizacji strategii Dekpol Budownictwo pozostają orientacja na klientów i ich potrzeby oraz kompetentny team. 

- Konsekwentnie przekazuję naszemu zespołowi przekonanie, iż najwięcej korzyści w naszej działalności możemy uzyskać sprawnie kontrolując własne procesy i stale dążąc do zapewnienia doskonałości wewnątrzorganizacyjnej. Stąd, na przykład wdrażamy nowoczesne rozwiązania IT. Na czoło wysuwa się tu awangardowy sposób adaptacji systemu ERP dla potrzeb budów, który w swojej zaawansowanej formie ma trafić na budowy Dekpol Budownictwo w II połowie 2021 roku. Ponadto, w ostatnich dwóch latach rozpoczęliśmy wiele zmian w sposobie naszego działania przy realizacji projektów, starając się patrzeć nań oczyma naszych klientów. To podejście wnosi dużo ciekawych obserwacji, korekt i nowych inicjatyw. W naszym zespole zgromadziliśmy wiele ambicji, które chcemy urzeczywistniać. Stąd duży nacisk na rozwój kompetencji kapitału ludzkiego, który posiadamy i który tak znamiennie przyczynił się do zbudowania pozycji rynkowej Dekpol Budownictwo. Z tej samej przyczyny planujemy również rozbudowywać nasze kadry o wyróżniające się w branży osobowości inżynierskie i managerskie. – podsumował Michał Skowron Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo.

Źródło:Materiał partnera
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki