REKLAMA

SWISSMED: Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i grupy kapitałowej

2020-05-19 14:51
publikacja
2020-05-19 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2020 r. otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963.113 zł. W dniu 18.05.2020 r. decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SDWN subwencji finansowej w kwocie 272.103 zł. Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach.

Emitent informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 r. Spółka po raz pierwszy odnotowała istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do miesiąca marca 2020 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wynoszący: 39%. Istotny spadek obrotów w analogicznych okresach odnotowała również spółka zależna SWDN, który wyniósł: 28% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Emitent odnotował jednocześnie w tym czasie wzrost procedur na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym, co jest utrzymującym się trendem. Działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Emitenta cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Ponadto Emitent postanowił zakończyć działalność nierentownej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna została wypowiedziana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, z mocą od dnia 05.06.2020 r. Emitent wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki