REKLAMA

SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej: Zniesienie dematerializacji akcji spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

2010-12-20 09:12
publikacja
2010-12-20 09:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-20
Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej
Temat
Zniesienie dematerializacji akcji spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami), po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta następuje zniesienie dematerializacji akcji, a także zaprzestanie podleganiu obowiązkom wynikającym z dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmujące likwidację jego majątku uprawomocniło się w dniu 16 lipca 2010 r.

W związku z powyższym, Syndyk masy upadłości Emitenta informuje, iż od dnia 17 stycznia 2011 roku, z mocy prawa, następuje zniesienie dematerializacji (przywrócenie formy dokumentu) wszystkich akcji Emitenta będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSWDZD00017 oraz wycofanie ich z obrotu publicznego. W związku z powyższym od dnia 17 stycznia 2011 r. Spółka traci status spółki publicznej i nie będzie podlegała obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co oznacza zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-20 Katarzyna Józefowicz - Jokiel Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki