SUWARY: Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.

2019-09-24 16:04
publikacja
2019-09-24 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Suwary S.A. informuje, iż w dniu 24.09.2019 została podjęta uchwała o przyjęciu planu połączenia o następującej treści:
PLAN POŁĄCZENIA
SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (KRS: 0000200472 ) z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach ( krs nr 0000363298 )
I. SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY DEVELOPMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.
II. Łączeniu podlegają:
1.Spółką przejmująca jest SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472,
2.Spółką przejmowaną jest SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298,
III. Tryb połączenia:
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh. tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach.
Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
2019-09-24 Katarzyna Muszyńska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki