REKLAMA

SUNEX S.A.: Przystąpienie do opracowania koncepcji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii

2021-02-17 10:09
publikacja
2021-02-17 10:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Przystąpienie do opracowania koncepcji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.02.2021 r. postanowił o rozpoczęciu prac koncepcyjno-analitycznych zmierzających do przejęcia od jednostki dominującej tj. Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („Polska Ekologia”) części działalności tej spółki związanej z realizacją zamówień publicznych realizowanych przez krajowe jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne).
W dotychczasowym modelu współpracy Emitent jest poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizuje dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przychody osiągane przez Polską Ekologię z tego tytułu (w ramach zamówień publicznych) nie są wykazywane przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych z uwagi na brak konsolidacji danych finansowych Emitenta i Polskiej Ekologii.
Przejęcie ww. działalności i konsolidacja przychodów z tego tytułu przez Spółkę zwiększy potencjał przychodowy Emitenta i będzie stanowiło dodatkowy bodziec do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty Emitenta.
Forma prawna i organizacyjna przejęcia działalności związanej z realizacją zamówień publicznych jest obecnie analizowana przez Zarząd Emitenta z udziałem jego doradców. Jednym z podstawowych założeń planowanych działań jest brak angażowania dodatkowych środków finansowych na realizację transakcji ze strony Emitenta, a wykorzystanie instytucji potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności stron transakcji (bezgotówkowy charakter transakcji).
Zarząd Spółki postrzega duży potencjał w rozwoju działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Jedną z korzyści przeprowadzenia transakcji dla Emitenta będzie transfer know - how w zakresie realizacji tego typu projektów od jednostki dominującej.
Zakończenie transakcji planowane jest wstępnie na II kwartał roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-17 Marek Kossmann Członek Zarządu
2021-02-17 Beata Korona Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki