6,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stopklatka SA (STK)

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
STOPKLATKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2019 r. otrzymał od „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zawierające poniższe informacje:

"Działając w imieniu „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem:
ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 332145 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (“Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (“Stopklatka”) posiadanych przez Spółkę.

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.

W dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka, w wyniku rozliczenia środków pieniężnych w związku z zakończeniem wezwania na akcje Stopklatka S.A., w ramach transakcji, która miała miejsce w dniu 3 grudnia 2019 r. nabyła 208.361 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatki („Transakcja”). W rezultacie Spółka zwiększyła o ponad 1% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed Transakcją, Spółka posiadała bezpośrednio 10.920.784 akcje, stanowiące 97,76% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 10.920.784 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, po Transakcji, Spółka bezpośrednio posiada 11.129.145 akcji, stanowiących 99,62% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 11.129.145 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowi 99,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.

4.Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Nie dotyczy.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Nie dotyczy.

6.Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.

Nie dotyczy.

7.Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.

Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Jak opisano w punkcie 3 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-12-05 Małgorzata Parczewska-Pałka Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.