STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

2019-07-16 16:58
publikacja
2019-07-16 16:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
STOPKLATKA S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2018 r.

•Przychody z umów z klientami
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 7 669 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: 7 044 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 13 752 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: 12 963 tys. zł

•Wynik na działalności operacyjnej
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 670 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (803) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 171 tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: (1 482) tys. zł

•Wynik netto
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 556 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (924) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: (57) tys. zł
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. (1 700) tys. zł

Zaprezentowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta, zgodnie z którymi włączenie Spółki do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności Emitenta poprzez wykorzystanie efektu synergii m.in. w obszarze kosztów związanych z zakupem licencji, działaniami marketingowymi i sprzedażowymi.

Ostateczne wyniki finansowe (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.) zostaną przedstawione w raporcie Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2019 r., którego publikacja zaplanowana jest na 8 sierpnia 2019 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 1/2019).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-16 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-07-16 Małgorzata Parczewska-Pałka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki