REKLAMA

STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki

2022-07-28 08:23
publikacja
2022-07-28 08:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 w sprawie niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Stilo Energy S.A. ze strony Grupy Altkom S.A. [GA], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 roku otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad], informację o wpłynięciu w tym samym dniu do Pentad ze strony GA oświadczenie o przedłużeniu do dnia 3 sierpnia 2022 r. ważności niewiążącej oferty nabycia akcji oraz finansowania Emitenta, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pentad, po przeprowadzeniu analiz oferty GA z punktu widzenia interesów Pentad jako akcjonariusza, jak również jej potencjalnego wpływu na Spółkę, uznał, że o ile nie pojawi się lepsza oferta w terminie do 2 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00 przyjmie ofertę GA w sposób pozwalający GA osiągnąć 60% udział w kapitale zakładowym Spółki, pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze objęci umowami lock-up zgodzą się sprzedać 73,2766% z posiadanych akcji objętych lock-up [łącznie 1.011.759 akcji z 1.380.739 akcji objętych umowami lock-up] na rzecz GA na warunkach podanych przez GA w ofercie z 20 lipca 2022 r. Dodatkowym warunkiem przyjęcia oferty jest wyrażenie zgody przez posiadaczy warrantów serii B na ich anulowanie / odkupienie przez Spółkę.
W ramach powyższej transakcji Pentad z posiadanych 616.207 akcji objętych umową lock-up zamierza przekazać 80.000 akcji GA tytułem spłaty pożyczki i sprzedać 392.914 akcje (73,2766% z pozostałych 536.207 akcji objętych umową lock-up).
Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Alfonso Kalinauskas Prezes Zarządu
2022-07-28 Zenon Szczepkowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki