STALEXPORT AUTOSTRADY: Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G

2019-10-31 17:13
publikacja
2019-10-31 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ONP2019118_0141.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 31 października 2019 roku wydał komunikat o rejestracji papierów wartościowych, tj. o rejestracji z dniem 5 listopada 2019 roku 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oznaczonych kodem ISIN PLSTLEX00019.
Treść komunikatu KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ONP2019118_0141.pdfONP2019118_0141.pdf Załącznik _ Komunikat KDPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2019-10-31 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki