REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo - Rozwojowe

2020-11-04 20:20
publikacja
2020-11-04 20:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-04
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo - Rozwojowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę kupna – sprzedaży oraz przedwstępną umowę zniesienia współwłasności (dalej: „umowa przedwstępna”), na podstawie których nabył udział w nieruchomości o łącznej powierzchni 703 m2 za kwotę 1.383.504,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote) brutto oraz ustalił zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytego udziału, zgodnie z którymi Spółka docelowo będzie wyłącznym właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej z dostępem do drogi publicznej i z dostępem do mediów, na której będzie możliwe prowadzenie, po jej zabudowaniu, działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 703 m2. Umowa przyrzeczona zniesienia współwłasności zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2021 r. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.
Nieruchomość, w której udział nabyła Spółka położona jest w Bydgoszczy i została nabyta w celu realizacji budowy na niej Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi – projektu, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o którym to dofinansowaniu Spółka informowała raportem ESPI nr 8/2020 z 27 marca 2020 r.
Cała kwota kupna została przez Spółkę wpłacona przelewem na depozyt notarialny, który w ciągu 2 dni zostanie zwolniony na rzecz sprzedającego. Kwota kupna pochodziła w całości z pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-04 Michał Kierul Prezes Zarządu Michał Kierul
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki