REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2021-09-28 09:03
publikacja
2021-09-28 09:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210927_SKL_TMB_zawiadomienie_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 27 września 2021 r. otrzymał od Pani Barbary Kulczyckiej, Prezes Zarządu TalentMedia Balcans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TMB”) zawiadomienie, iż na skutek zawarcia umowy zakupu akcji udział TMB w ogólnej liczbie głosów w spółce przekroczył 5% (słownie: pięć procent).

Przekroczenie wskazanego wyżej progu nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 23 września 2021 roku transakcji nabycia 975.000 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji Skyline Investment S.A.

Przed transakcją TMB posiadało 1.002.000 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 4,3% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 1.002.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 4,3% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie TMB posiada łącznie 1.977.000 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 8,48% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.977.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,48% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Pani Barbara Kulczycka oświadczyła, że nie istnieją podmioty zależne od TMB, a posiadające akcje Emitenta. Nie istnieją też osoby powiązane z TMB, o których mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 3c ustawy do ofercie.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23.321.000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
20210927 SKL TMB zawiadomienie akcjonariusza.pdf20210927 SKL TMB zawiadomienie akcjonariusza.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-28 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-28 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki