REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2021-09-22 11:50
publikacja
2021-09-22 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_LR_z_art_69_(podpis_elektroniczny).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 22 września 2021 r. otrzymał od Pana Łukasza Reya zawiadomienie, iż w dniu 21 września 2021 r. nabył 625.500 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji Skyline Investment S.A. w transakcji poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed transakcją nabycia 625.500 szt. akcji Pan Łukasz Rey posiadał 710.334 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 3,05% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 710.334 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 3,05% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Pan Łukasz Rey posiada łącznie 1.335.834 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 5,73% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.335.834 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,73% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Pan Łukasz Rey oświadczył, że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie LR z art 69 (podpis elektroniczny).pdfZawiadomienie LR z art 69 (podpis elektroniczny).pdf Zawiadomienie Łukasz Rey

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-22 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki