REKLAMA
WAŻNE

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.

2019-08-06 16:00
publikacja
2019-08-06 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 6 sierpnia 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Srebro pełnomocnika DeForce Investment Limited zawiadomienie , że w dniu 2 sierpnia 2019 r. DeForce Investment Limited nabyła:
- 4.008.000 szt akcji serii G spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu oraz, że nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu
Przed transakcją nabycia 4.008.000 szt. akcji Spółka posiadała 0 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 0% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 0% głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie DeForce Limited posiada łącznie 4.008.000 szt. Akcji serii G Skyline Investment S.A., które stanowią 17,19% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 4.008.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 Pan Maciej Srebro pełnomocnik DeForce Investment Limited oświadczył , że poza Skyline Investment S.A. DeForce Investment Limited nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-08-06 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki