REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

2021-05-27 14:06
publikacja
2021-05-27 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-05-27_IL_Capital_zawiadomienie_akcjonariusza_o_zmianie_stanu_posiadania_Skyline.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 27 maja 2021 r. otrzymał od Prezesa Zarządu IŁ Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pana Igora Łukasika zawiadomienie, iż w dniu 21 maja 2021 r. IŁ Capital Sp. z o.o. zbyła:

- 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Skyline Investment S.A. w transakcji poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz nastąpiło zmniejszenie się udziału IŁ Capital w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 5%.

Przed transakcją zbycia 3.000.000 szt. akcji IŁ Capital Sp. z o.o. posiadała 4.000.000 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 17,15% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 4.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 17,15% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie IŁ Capital Sp. z o.o. posiada łącznie 1.000.000 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 4,29% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,29% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Pan Igor Łukasik, Prezes Zarządu IŁ Capital Sp. z o.o. oświadczył, że poza Skyline Investment S.A. spółka IŁ Capital nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021-05-27_IL Capital_zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania_Skyline.pdf2021-05-27_IL Capital_zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania_Skyline.pdf Zawiadomienie IŁ Capital

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-05-27 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki