REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2019-06-28 09:52
publikacja
2019-06-28 09:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę nr 21/2019 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z powyższą uchwałą wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Emitenta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-06-28 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki