0,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Niezaudytowane wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 oraz informacja o aktualizacji utworzonych odpisów w sprawozdaniach finansowych za 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Niezaudytowane wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 oraz informacja o aktualizacji utworzonych odpisów w sprawozdaniach finansowych za 2018 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości niezaudytowane, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 r.
Na dzień podpisania sprawozdań finansowych wyniki jednostkowe przedstawiają się następująco:
- Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 tys. zł,
- Zysk netto 7 130 tys. zł,
- Suma bilansowa 55 810 tys zł.

Jednocześnie Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że główny wpływ na wynik finansowy miały dokonane odpisy aktualizujące.

W związku z informacją otrzymaną od Zarządów Spółek zależnych o wykonaniu wycen nieruchomości inwestycyjnych mających istotny wpływ na ich wyniki finansowe, Emitent dokonał odpisów aktualizujących z tytułu zmiany wartości aktywów finansowych (akcji i udziałów), na którą składa się korekta wartości następujących Spółek:

• Udziały Skyline Development Sp. z o.o. (spółka zależna) z kwoty 8 501 tys. zł do kwoty 27 352 tys. PLN. Odpis aktualizujący wyniósł 18 851 tys. zł.
• Udziały Nurtos Sp. z o.o. (spółka zależna) z kwoty 12 748 tys. zł do kwoty 9 684 tys. Odpis aktualizujący wyniósł -3 064 tys. zł.
• Udziały Skyline Venture sp. z o.o. SKA (spółka stowarzyszona) z kwoty 5590 tys. PLN do kwoty 1341 tys. PLN. Odpis aktualizujący wyniósł -4270 tys. zł.
• Odpis aktualizujący Skyline Development - 228 tys. zł. i odpis aktualizujący Nurtos -6 324 tys. zł. dokonany w I półroczu 2018 r. został rozwiązany.
• Udziały Skyline Insolvency Solution z uwagi na sprzedaż aktywa w grudniu 2018 r. z kwoty 51 tys. PLN do kwoty 0 tys. PLN. Odpis aktualizujący wyniósł - 51 tys. zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia raportu, nie jest jeszcze zakończone badanie sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018 r. Tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych danych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-04-01 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.