REKLAMA
PIT 2023

SKINWALLET S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego

2023-10-30 17:16
publikacja
2023-10-30 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SKINWALLET S.A.
Temat
Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do
raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku i raportu bieżącego ESPI nr
6/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku, informuje, że zakończył przegląd opcji strategicznych.
W związku z powyższym, w dniu 30 października 2023 r. Spółka zawarła list intencyjny z W.G
Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (dalej: „W.G Partners”). Zgodnie z treścią zawartego
listu intencyjnego, celem stron jest inwestycja Emitenta w W.G Partners sp. z o.o., na
podstawie której Emitent ma przejąć 100% udziałów w W.G Partners w zamian za emisję
akcji na rzecz wspólników W.G Partners.
Strony wskazały, że jeszcze w 2023 roku będą dążyć do zwołania walnego zgromadzenia,
podczas którego akcjonariusze zdecydują o emisji akcji na rzecz wspólników W.G Partners sp.
z o.o. oraz wynikającej z zawartego listu intencyjnego zmianie przedmiotu działalności
Emitenta na działalność w obszarze produkcji domów szkieletowych z drewna,
energooszczędnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska, którymi obecnie zajmuje się
W.G Partners sp. z o.o.. Docelowo, intencją stron jest połączenie Emitenta z W.G Partners w
trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).
Szczegółowe parametry emisji akcji oraz dalszych praw i obowiązków stron zostaną
dookreślone w ramach dalszych negocjacji.
Strony zobowiązały się współpracować przy realizacji postanowień listu intencyjnego, a w
szczególności współpracować przy przygotowaniu wyceny wartości W.G Partners sp. z o.o.
oraz informować się o wszelkich istotnych zdarzeniach/okolicznościach jakie wystąpią po
dniu zawarcia niniejszego listu intencyjnego, a przed realizacją jego postanowień.
W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana
przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji i może przyczynić
się do zwiększania wartości Spółki.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-30 Kornel Szwaja Reprezentant Spółki Kornel Szwaja
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki