REKLAMA

SIMPLE: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

2020-01-30 10:43
publikacja
2020-01-30 10:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent) przekazuje informację nt. terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2019 r. zostaną opublikowane w dniu 3 marca 2020 roku,
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 maja 2020 roku,
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 11 września 2020 roku,
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2020 roku.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), w raportach skonsolidowanych odpowiednio kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-01-30 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-01-30 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki