REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu nieprawomocnego wyroku w sprawie o ustalenie nieważności uchwały Zarządu Emitenta

2023-02-13 17:27
publikacja
2023-02-13 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-13
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wydaniu nieprawomocnego wyroku w sprawie o ustalenie nieważności uchwały Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą we Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2023 r. informacji o wydaniu w dniu 9 lutego 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy wyroku ustalającego nieważność uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego – zawartej w protokole posiedzenia Zarządu SimFabric spółki akcyjnej w Warszawie sporządzonego przez notariusza Jadwigę Zacharzewską w formie aktu notarialnego za repertorium A nr 666/2019 z 11 lutego 2019 r. [„Wyrok”].

Wyrok jest nieprawomocny. Emitent skierował w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2023 r. do Sądu Okręgowego wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, po otrzymaniu którego planuje wniesienie apelacji od całości otrzymanego Wyroku. Emitentowi nie są znane motywy rozstrzygnięcia Sądu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-13 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki