SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.

2020-06-26 12:47
publikacja
2020-06-26 12:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent", "Sfinks"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2016, 18/2020 oraz 20/2020 dotyczących Umowy Inwestycyjnej z dnia 28 grudnia 2016 r. („Umowa Inwestycyjna”) zawartej przez Sfinks z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., do której należy marka "Fabryka Pizzy" ("Udziałowiec"), informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł z Udziałowcem porozumienie do ww. umowy („Porozumienie”), na podstawie którego termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki został wydłużony do dnia 30.07.2020 r. a ponadto strony ustaliły, że w przypadku braku zapłaty przez Sfinks ceny w ww. terminie Udziałowiec (poza uprawnieniem do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, o którym Sfinks informował w rb 54/2019) będzie uprawniony do dochodzenia jej zapłaty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności Strony podejmą negocjacje celem uzgodnienia polubownego rozwiązania, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia Udziałowiec może dochodzić zapłaty z tytułu roszczeń nie wcześniej niż od dnia 1 września 2021r.

Jednocześnie Emitent informuje, że dążeniem Sfinks oraz Udziałowca jest dalsza współpraca i w związku z tym kontynuują rozmowy w zakresie dalszej zmiany warunków Umowy Inwestycyjnej. O kolejnych istotnych aktualizacjach w tym obszarze Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-06-26 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki