REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską

2021-03-31 15:20
publikacja
2021-03-31 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2021 r. z Roedl Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Firma Audytorska”) aneksu do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawartej dnia 11.09.2020 r. („Aneks”).
Na jego podstawie doszło do wycofania przez Firmę Audytorską oświadczenia z dnia 18.03.2021 r. o rozwiązaniu Umowy oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na powyższe. Emitent wyjaśnia, że intencją Sfinks oraz Firmy Audytorskiej jest kontynuowanie współpracy z zachowaniem wszelkich zasad wymaganych Kodeksem etyki IFAC, wobec czego doszło do zawarcia Aneksu. W wyniku podpisania Aneksu nie uległy zmianie istotne postanowienia Umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia Firmy Audytorskiej.

W świetle powyższego umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. pozostaje obowiązującą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-03-31 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki