8,9600 zł
0,45% 0,0400 zł
Setanta Finance Group SA (SET)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SET_Raport_okresowy_za_III_kwartal_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wynik z działalności operacyjnej -137 -1 614 -32,2 -380
II. Zysk / strata przed opodatkowaniem -137 -2 786 -32,2 -656
III. Zysk / strata netto -137 -5 145 -32,2 -1 211
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -99 -297 -23,1 -70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 207 - 284
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 -955 24,5 -225
VII. Aktywa razem 24 124 5,5 29
VIII. Zobowiązania długoterminowe - 122 - 29
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 217 1 324 49,6 309
X. Kapitał własny -193 -1 322 -44,1 -309
XI. Kapitał zakładowy 431 431 98,5 101
XII. Średnio ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 4 308 4 308 - -
XIII. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję -0,032 -1,2 -0,007 -0,3
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję -0,032 -1,2 -0,007 -0,3


Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących
zasad:


- do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:


30 września 2019 roku - 1 EUR = 4,3736 PLN


30 września 2018 roku - 1 EUR = 4,2795 PLN


- do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według
kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie:


od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. - 1 EUR = 4,2795 PLN


od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. - 1 EUR = 4,3090 PLN


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SET Raport okresowy za III kwartał 2019 r.pdfSET Raport okresowy za III kwartał 2019 r.pdf SET Raport okresowy za III kwartał 2019 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.