SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc

2019-06-05 17:01
publikacja
2019-06-05 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
24_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest sporządzona na podstawie regulacji AIM informacja o zmianie udziału Pala Assets Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce bez zmiany liczby posiadanych akcji Spółki.

Zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż zawiadomienie od Pala Assets Holdings Limited sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...] Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
Załączniki
Plik Opis
24 2019_zalacznik - attachment.pdf24 2019_zalacznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 24/2019Date: 2019-06-05Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification of decrease of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information prepared under AIM regulations regarding
a change of the share of Pala Assets Holdings Limited (“Pala”) in the
total vote of the Company while the number of the Company’s shares held
by Pala has remained unchanged.


The attachment to this current report contains a notification in
English, which has been filed by the Company in the UK and will also be
available on the Company’s website: www.serinusenergy.com.


The Company has published the notification of Pala prepared on basis of
Article 69 of the Act on Public Offering […] (Polish regulations) in its
current report No. 23/2019 of 4 June 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki