REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 15 maja 2020 r.

2020-05-15 17:55
publikacja
2020-05-15 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
12_2020_zalacznik_1_-_uchwaly_i_wyniki_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_2020_attachment_1_-_resolutions_and_voting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_2020_-_zalacznik_2_attachment_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_2020_zalacznik_2_-_tlumaczenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 15 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 15 maja 2019 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. Ordinary Resolutions) i uchwałami nadzwyczajnymi (ang. Special Resolutions), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ang. Notice of Meeting) - dokumenty przekazane raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. - znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. W załączeniu Spółka przekazuje również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z uwagi na to, że akcje SERINUS ENERGY plc notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Spółka w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazuje również stosowną informację dot. wyników głosowania sporządzoną w języku angielskim i przekazywaną do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczaną na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
12 2020_załącznik 1 - uchwały i wyniki głosowania.pdf12 2020_załącznik 1 - uchwały i wyniki głosowania.pdf
12 2020_attachment 1 - resolutions and voting.pdf12 2020_attachment 1 - resolutions and voting.pdf
12 2020 - załącznik 2_attachment 2.pdf12 2020 - załącznik 2_attachment 2.pdf
12 2020_załącznik 2 - tłumaczenie.pdf12 2020_załącznik 2 - tłumaczenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No: 12/2020Date: 2020-05-15Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Resolutions adopted by the Annual Meeting of Serinus Energy
plc on May 15, 2020


Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offer Act – current and
periodical information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”)
provides information about resolutions adopted by its Annual General
Meeting of shareholders (the “Meeting” or “AGM”) held on 15 May 2020 and
voting results for every resolution. The voting results for the Ordinary
Resolutions and Special Resolutions presented to shareholders in the
Notice of Meeting (disclosed with current report No. 10/2020 of 20 April
2020) are in the attachment to this report.


Moreover the Company informs that the AGM resolved not to forgo the
examination of any item on the proposed agenda and no objections were
registered and entered in the minutes in this regard. All the
resolutions put to a vote passed. The Company presents attached the
documents put to a vote at the AGM.


Considering that the shares of the Company are listed on AIM in the UK,
the Company provides also respective information about the voting
results in English in the attachment to this current report, which has
been filed by the Company in the UK and will also be available on
Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki