8,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Seko SA (SEK)

Uchwalona zmiana w Statucie SEKO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-17
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Uchwalona zmiana w Statucie SEKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 r. podjęło uchwałę nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwalona zmiana Statutu polegała na dodaniu w paragrafie 5 ust. 1 Statutu Spółki nowego punktu 34) o następującej treści:
„34) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)”.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 Statutu:

㤠5 ust. 1.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);
2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD10.85.Z);
3) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z);
4) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z);
5) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2);
6) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
8) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
9) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
10) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
11) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z);
17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z);
18) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
21) reklama (PKD 73.1);
22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
23) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
26) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
28) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
30) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34);
31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);
33) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)”

Brzmienie paragrafu 5 ust. 1 Statutu po uchwale ZWZ Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

㤠5 ust. 1.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);
2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD10.85.Z);
3) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z);
4) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z);
5) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2);
6) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
8) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
9) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
10) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
11) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z);
17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z);
18) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
21) reklama (PKD 73.1);
22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
23) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
26) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
28) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
30) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34);
31) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);
33) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
34) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2018-04-17 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.