REKLAMA

ROPCZYCE: Powzięcie informacji o udzieleniu zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-07-06 15:35
publikacja
2021-07-06 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Powzięcie informacji o udzieleniu zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy udzielił zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym poprzez wstrzymanie wykonania uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. O wytoczeniu przedmiotowego powództwa Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021.
Emitent nie zgadza się z treścią wskazanego postanowienia i złoży na nie zażalenie w przepisanym prawem trybie.
Zarząd Emitenta informuje, że pozew nie został jeszcze doręczony Emitentowi.
O dalszym zdarzeniach w ww. sprawie Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2021-07-06 Jerzy Gdula Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki