REKLAMA

REMAK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2021-05-04 16:31
publikacja
2021-05-04 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_projektu_uchwaly_REMAK_06.05.2021_I.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak – Energomontaż S.A. („Emitent” „Spółka”) przekazuje, że w dniu 4 maja 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku wraz z projektem uchwały, złożonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. OFE PZU „ Złota Jesień”, dotyczącego spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 maja 2021r.

Wniosek ze zgłoszonym projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie projektu uchwały REMAK 06.05.2021 I.pdfZgłoszenie projektu uchwały REMAK 06.05.2021 I.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-05-04 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki