REMAK: Zawarcie porozumienia z urzędem skarbowym Cottbus

2019-09-18 09:37
publikacja
2019-09-18 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie porozumienia z urzędem skarbowym Cottbus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację z sądu finansowego w Niemczech – Finazgericht Berlin-Branderburg o przebiegu ustnych negocjacji przed w/w sądem w dniu 12.09.2019r. w sprawie Remak-Energomontaż S.A. przeciwko urzędowi skarbowemu Cottbus dotyczących zobowiązań podatkowych za lata 2005-2008. W wyniku negocjacji doszło do zawarcia porozumienia między stronami postepowania sądowego. Zgodnie z porozumieniem urząd skarbowy uznał w wysokości 50% poniższe tytuły będące przedmiotem sporu:
• różnice kursowe
• odsetki od kredytu
• podział funkcji i ryzyk.
Zawarte porozumienie obejmuje również swym zakresem lata 2009-2012. Na skutki toczącego się postepowania sądowego Remak–Energomontaż S.A. utworzył w okresach ubiegłych rezerwę w wysokości 1.076 tys. EUR. Zawarte porozumienie będzie miało pozytywny wpływ na bieżący wynik finansowy Spółki. O skutkach finansowych poinformujemy w momencie otrzymania postanowienia sądu i decyzji podatkowych określających wysokość zobowiązań podatkowych.
Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Aleksander Umiński Wiceprezes Zarządu
2019-09-18 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki