REKLAMA

REMAK: Zawarcie porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w sprawie inwestycji realizowanej w Dolnej Odrze.

2021-08-12 15:02
publikacja
2021-08-12 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-12
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w sprawie inwestycji realizowanej w Dolnej Odrze.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, ”Wykonawca”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2021, 32/2021 i 34/2021, informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie w przedmiocie umowy pn.: „Dostosowanie IOS 7,8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie obniżenia emisji SO2 dla PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”, (dalej: ”Umowa”), realizowanej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej „Zamawiający”). Na mocy przedmiotowego porozumienia, Zamawiający cofnął oświadczenie o częściowym odstąpieniu od Umowy, a także żądanie zapłaty kary umownej w kwocie 1 600 000,00 zł, na które to cofnięcie w obydwu zakresach Wykonawca wyraził zgodę. Strony Umowy zgodnie ustaliły w porozumieniu, iż całkowite wynagrodzenie należne Spółce za wykonany zakres prac, odebrany w przewidywanym terminie umownym (tj. 7 września 2020 roku), będzie wynosić 6 900 000,00 zł netto, a rozliczenie na wskazanym poziomie 6 900 000,00 zł netto będzie wyczerpywać wzajemne roszczenia Stron wynikłe z tejże Umowy (poza roszczeniami, które będą przysługiwać Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki