REKLAMA

REMAK: Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.

2021-05-19 13:57
publikacja
2021-05-19 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od New Cogen sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Zamawiający”), „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”, zgodnie z którym, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Remak-Energomontaż S.A., w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.:”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”.

Wartość oferty Emitenta za przedmiotowe zadanie wynosi 27 999 300,00 zł netto. W przypadku podpisania umowy przez strony, Spółka poda szczegóły dotyczące tej umowy w odrębnym raporcie. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-05-19 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki