REKLAMA
PILNE

REDAN: Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

2022-07-07 15:10
publikacja
2022-07-07 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (dalej "Kredytobiorcy") a bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank”).

Na podstawie zawartego aneksu strony pozostawiły na dotychczasowym poziomie 3 mln USD limit obejmujący kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw, przy czym limit kredytu w rachunku bieżącym może wynosić maksymalnie 1,8 mln USD.

Aneks modyfikuje następujące zapisy Umowy:
1. Okres dostępności limitu zostaje wydłużony o kolejny rok do 30 czerwca 2023 r., a termin ostatecznej spłaty akredytyw dokumentowych do 30 listopada 2023 r.
2. Dotychczasowa stopa referencyjna 1M LIBOR dla kredytu wykorzystanego w USD zostaje zastąpiona stopą referencyjną Mid-Point of FED Target Range.
3. Zmianie ulegają wskaźniki finansowe, do realizacji których Kredytobiorcy są zobowiązani.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2022-07-07 Dariusz Młodziński Członek Zarządu Dariusz Młodziński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki