REKLAMA
PIT 2023

RAFAKO: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.

2023-11-23 17:53
publikacja
2023-11-23 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20231123_uchwaly_NWZ_23.11.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 119 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 114/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku („Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), jak również o treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 roku, w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 23 listopada 2023 roku, w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie, NWZ:
a) podjęło uchwałę numer 10 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 12 porządku obrad NWZ;
b) nie podjęło uchwały numer 9 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ;
2. odstąpiono od rozpatrzenia punktów od 6 do 12 porządku obrad NWZ;
3. do protokołu podczas obrad NWZ zgłoszono sprzeciw Akcjonariusza Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Pracy „RAFAKO” do Uchwały Nr 10.

Akcjonariusze PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multaros Trading Company Limited zgłosili żądanie zwołania kolejnego NWZ na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 12:00 z porządkiem obrad tożsamym z porządkiem obrad obecnego NWZ.
Załączniki
Plik Opis
20231123 uchwały NWZ 23.11.2023_FINAL.pdf20231123 uchwały NWZ 23.11.2023_FINAL.pdf Treść Uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 23.11.2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu
2023-11-23 Jolanta Markowicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki