REKLAMA

QUMAK S.A.: Wniosek Zarządu Emitenta o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

2019-03-28 12:17
publikacja
2019-03-28 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Emitenta o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Syndyka od Zarządu Emitenta skanu skierowanego przez Zarząd Emitenta w dniu 27 marca 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zawieszenie na podstawie art. 98 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, wszczętego na wniosek Emitenta z dnia 5 stycznia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Piotr Duda Syndyk masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki