REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Rejestracja akcji serii D

2021-04-22 17:07
publikacja
2021-04-22 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komunikat_ONP2021067.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A (dalej również "Emitent") informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (ONP/2021/067) w dniu 26 kwietnia 2021 r. nastąpi rejestracja 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta. W załączeniu przekazujemy ww. komunikat.

Podstawa prawna:
- § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załączniki
Plik Opis
Komunikat ONP2021067.pdfKomunikat ONP2021067.pdf Komunikat KDPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki