QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r.

2020-08-01 22:34
publikacja
2020-08-01 22:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_28_sierpnia_2020..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_28_sierpna_2020..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_of_convening_OGM_on_28_August_2020..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_of_the_OGM..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-01
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower, 25 piętro, główna sala konferencyjna). Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 sierpnia 2020..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 sierpnia 2020..pdf
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 sierpna 2020..pdfProjekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 sierpna 2020..pdf
Announcement of convening OGM on 28 August 2020..pdfAnnouncement of convening OGM on 28 August 2020..pdf
Draft resolutions of the OGM..pdfDraft resolutions of the OGM..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject : Convening of the Oridinary General Meeting of QuarticOn S.A.
for 28th August 2020


Content:


The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") acting pursuant to
Article 395, 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and Article
402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Oridinary
(Annual) General Meeting of QuarticOn S.A. for 28th August 2020, at
11:00 a.m., which will be held at the Company's headquarters in Warsaw,
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warsaw (Atlas Tower building, 25th floor,
main conference room).


The full content of the announcement and drafts resolutions for the
Annual General Meetings of QuarticOn S.A. attached by the Company to
this current report. Report of the Company's Supervisory Board for the
financial year 2019 and opinion of the Management Board of the Company
explaining the reason for exclusion of present shareholders of the
Company from the right for the subscription of shares will be disclosed
in a separate current report immediately after its preparation.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-01 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-08-01 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki