REKLAMA
BADANIE

QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.

2023-01-11 11:15
publikacja
2023-01-11 11:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka", „Emitenta”] informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 roku, którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 10 stycznia 2023 roku [„NWZ”], akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:
- Venture FIZ, który posiadał na NWZ 1.249.300 akcji Emitenta, z których przysługiwało 1.249.300 głosów, co stanowiło 74,58% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 49,53% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- ACATIS Investment KVG mbH, który posiadał na NWZ 134.100 akcji Emitenta, z których przysługiwało 134.100 głosów, co stanowiło 8,01% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 5,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Paweł Wyborski, który posiadał na NWZ 180.039 akcji Emitenta, z których przysługiwało 180.039 głosów, co stanowiło 10,75% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 7,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: List of shareholders with 5% or more votes at the Extraordinary
General Meeting of QuarticOn S.A.


Content:


The Management Board of QuarticOn S.A. [Company] informs that at the
Extraordinary General Meeting of the Company convened for December 14,
2022, the sessions of which were continued after the announced break on
January 10, 2023 ["EGM"], shareholders holding at least 5% votes at this
EGM were:


- Venture FIZ that at the EGM held 1.249.300 shares in QuarticOn S.A.
with 1.249.300 votes, which constituted 74.58% of votes at that EGM
during the first and second parts of the EGM and equalled to 49.53% of
the total number of votes in the Company,


- ACATIS Investment KVG mbH that at the EGM held 134.100 shares in
QuarticOn S.A. with 134.100 votes, which constituted 8.01% of votes at
that EGM during the first and second parts of the EGM and equalled to
5.32% of the total number of votes in the Company,


- Paweł Wyborski that at the EGM held 180.039 shares in QuarticOn S.A.
with 180.039 votes, which constituted 10.75% of votes at that EGM during
the first and second parts of the EGM and equalled to 7.14% of the total
number of votes in the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-11 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2023-01-11 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki