REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019

2020-12-28 13:02
publikacja
2020-12-28 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software SA (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA w dniu 28 grudnia 2020 roku podjęło uchwałę nr 4 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,35 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 1 775 074,50 zł nastąpi z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2019. Zgodnie z Uchwałą dzień dywidendy ustala się na 30 grudnia 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 stycznia 2021 roku. Dywidendą objętych zostało 1.314.870 akcji Quantum software SA.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-12-28 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki